Chcesz mieć solidny dach kolego - kupuj u Malińskiego

Usługi ciesielskie

Do głównych zadań cieśli zalicza się wykonywanie form i deskowań drewnianych przeznaczonych do konstrukcji betonowych i żelbetowych, wykonywanie, konserwowanie, naprawianie i rozbieranie konstrukcji drewnianych z okrąglaków i tarcicy, wykonywanie stemplowań oraz wszelkich konstrukcji z drewna niezbędnych na placu budowy (np. rusztowań, pomostów roboczych, daszków ochronnych i innych). Zadaniem cieśli jest też wykonywanie konstrukcji rozporowych oraz podporowych ścian w wykopach i na powierzchni. Cieśle wykonują elementy drewniane w budynkach o różnej konstrukcji, drewniane obiekty tymczasowe na placu budowy i różne drewniane konstrukcje inżynierskie, takie jak mosty i wieże. Dokonują również naprawy i wymiany uszkodzonych lub zniszczonych elementów konstrukcji ciesielskich. Cieśla powinien mieć ostry wzrok i słuch oraz rozróżniać barwy. Powinna go cechować sprawność fizyczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, a także zmysł równowagi i brak lęku przed wysokością. Cieśla, który pełni funkcję brygadzisty, powinien posiadać zdolności kierownicze, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, uzdolnienia techniczne oraz zdolność współpracy w zespole. Cieśle zatrudniani są zazwyczaj w zespołach, których liczebność zależy od rodzaju i wielkości zadania. Pracują przeważnie na zewnątrz, w zmiennych warunkach pogodowych. Do zagrożeń ze strony środowiska cieśli pracy należy zaliczyć możliwość upadku z wysokości, urazów kończyn oraz skaleczenia przez ostre i wystające elementy.

Wybór ekipy ciesielskiej jest bardzo istotny dla naszego dachu. Od wykonania więźby dachowej zależy sztywność całej konstrukcji, a później przebieg prac związanych z kryciem dachu i urządzeniem poddasza.
Tak więc drogi Kliencie przed wyborem ekipy ciesielskiej należy się gruntownie zastanowić, posłuchać opinii innych klientów, sprawdzić jej profesjonalizm, rzetelność i fachowość.

© Copyright 2012 webCover